“HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA SILICOM VÀ VIETTEL HỒ CHÍ MINH”- thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan và doanh nghiệp. 0

 Vừa qua, ngày 25 tháng 09 năm 2023, tại trụ sở Viettel Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần công nghệ SILICOM và VIETTEL Thành phố Hồ Chí Minh cùng thống nhất ký Thỏa thuận hợp tác với mục tiêu hợp tác chặt chẽ trong việc phối hợp nghiên cứu, tìm hiểu và chia sẻ kinh nghiệm về các sản phẩm của các bên nhằm mục đích thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan và doanh nghiệp.

 VIETTEL và SILICOM cùng hợp tác nghiên cứu khả năng phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục vụ hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, trong hoạt động dạy và học, y tế. Xây dựng phương án hợp tác trong việc triển khai các giải pháp nhằm phục vụ công tác đào tạo cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên. Trên cơ sở tận dụng thế mạnh của từng bên, SILICOM và VIETTEL đồng hành tìm ra lộ trình và phương án hợp tác trong việc kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, y tế, cơ quan và doanh nghiệp.

 Đại diện SILICOM, Ông Lê Nguyễn Hoàng - Giám đốc Chi nhánh và đại diện VIETTEL, Ông Nguyễn Anh Đức – Phó Giám Đốc đã cùng ký kết bản thỏa thuận.

 Sau khi ký kết Thỏa thuận này, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, giao lưu chia sẻ học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong các lĩnh vực hợp tác nhằm tăng cường sự gắn kết, góp phần thúc đẩy vào sự phát triển chung.

 Sự kiện này là cột mốc đánh dấu mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa SILICOM và VIETTEL, đưa cả hai vào bước phát triển mới. Bản thỏa thuận là cơ sở vững chắc để xây dựng kế hoạch hợp tác dựa trên thế mạnh của đôi bên nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra trước đó. Với sự kết hợp này hứa hẹn sẽ mang lại cơ hội cho sự phát triển của hai bên trong lĩnh vực công nghệ số. Các hoạt động hợp tác trong tương lai sẽ góp phần củng cố nguồn lực hiện có và khai thác tối đa tiềm năng của các bên phục vụ cho sự phát triển bền vững, ổn định, lâu dài.