Ổ cứng SSD

Ổ cứng Silicon Power M.2 2280 PCIe SSD A60 1 TB

Ổ cứng Silicon Power M.2 2280 PCIe SSD A60 1 TB

 • Thời gian bảo hành: 60 tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: M2 NVMe
 • Dung lượng ổ cứng: 512 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: M.2 NVMe
 • Model: SP256GBP34A60M28
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 1800 MB/s - Ghi: 600 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

2.250.000 đ Thêm giỏ hàng
SSD Silicon Power M.2 2280 SATA A55 1 TB

SSD Silicon Power M.2 2280 SATA A55 1 TB

 • Thời gian bảo hành: 36 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: M.2 SATA
 • Dung lượng ổ cứng: 512 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: M.2 SATA
 • Model: SP512GBSS3A55M28
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 560 MB/s - Ghi: 500 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

2.103.000 đ Thêm giỏ hàng
Ổ cứng Silicon Power 2.5 inch SATA SSD A55 1 TB

Ổ cứng Silicon Power 2.5 inch SATA SSD A55 1 TB

 • Thời gian bảo hành: 36 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: SATA III
 • Dung lượng ổ cứng: 1 TB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: SATA III
 • Model: SP512GBSS3A55S25
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 560 MB/s - Ghi: 500 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

2.070.000 đ Thêm giỏ hàng
Ổ cứng Silicon Power 2.5 inch SATA SSD A55 512GB

Ổ cứng Silicon Power 2.5 inch SATA SSD A55 512GB

 • Thời gian bảo hành: 36 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: SATA III
 • Dung lượng ổ cứng: 512 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: SATA III
 • Model: SP512GBSS3A55S25
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 500 MB/s - Ghi: 450 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

1.110.000 đ Thêm giỏ hàng
Ổ cứng Silicon Power 2.5 inch SATA SSD A55 256GB

Ổ cứng Silicon Power 2.5 inch SATA SSD A55 256GB

 • Thời gian bảo hành: 36 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: SATA III
 • Dung lượng ổ cứng: 256 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: SATA III
 • Model: SP256GBSS3A55S25
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 460 MB/s - Ghi: 450 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

620.000 đ Thêm giỏ hàng
Ổ cứng Silicon Power 2.5 inch SATA SSD A55 128GB

Ổ cứng Silicon Power 2.5 inch SATA SSD A55 128GB

 • Thời gian bảo hành: 36 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: SATA III
 • Dung lượng ổ cứng: 128 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: SATA III
 • Model: SP128GBSS3A55S25
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 460 MB/s - Ghi: 360 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

380.000 đ Thêm giỏ hàng
Ổ cứng Silicon Power M.2 2280 PCIe SSD A60 512GB

Ổ cứng Silicon Power M.2 2280 PCIe SSD A60 512GB

 • Thời gian bảo hành: 60 tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: M2 NVMe
 • Dung lượng ổ cứng: 512 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: M.2 NVMe
 • Model: SP256GBP34A60M28
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 1800 MB/s - Ghi: 600 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

1.160.000 đ Thêm giỏ hàng
SSD Silicon Power M.2 2280 SATA A55 512GB

SSD Silicon Power M.2 2280 SATA A55 512GB

 • Thời gian bảo hành: 36 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: M.2 SATA
 • Dung lượng ổ cứng: 512 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: M.2 SATA
 • Model: SP512GBSS3A55M28
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 560 MB/s - Ghi: 500 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

1.130.000 đ Thêm giỏ hàng
SSD Silicon Power M.2 2280 SATA A55 256GB

SSD Silicon Power M.2 2280 SATA A55 256GB

 • Thời gian bảo hành: 36 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: M.2 SATA
 • Dung lượng ổ cứng: 256 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: M.2 SATA
 • Model: SP256GBSS3A55M28
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 560 MB/s - Ghi: 500 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

650.000 đ Thêm giỏ hàng
SSD Silicon Power M.2 2280 SATA A55 128GB

SSD Silicon Power M.2 2280 SATA A55 128GB

 • Thời gian bảo hành: 36 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: M.2 SATA
 • Dung lượng ổ cứng: 128 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: M.2 SATA
 • Model: SP128GBSS3A55M28
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 560 MB/s - Ghi: 480 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

430.000 đ Thêm giỏ hàng
Ổ cứng Silicon Power M.2 2280 PCIe SSD A60 256GB

Ổ cứng Silicon Power M.2 2280 PCIe SSD A60 256GB

 • Thời gian bảo hành: 60 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: M2 NVMe
 • Dung lượng ổ cứng: 256 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: M.2 NVMe
 • Model: SP256GBP34A60M28
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 1800 MB/s - Ghi: 600 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

670.000 đ Thêm giỏ hàng
Ổ cứng Silicon Power M.2 2280 PCIe SSD A60 128GB

Ổ cứng Silicon Power M.2 2280 PCIe SSD A60 128GB

 • Thời gian bảo hành: 60 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: M2 NVMe
 • Dung lượng ổ cứng: 128 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: M.2 NVMe
 • Model: SP128GBP34A60M28
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 1800 MB/s - Ghi: 600 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

470.000 đ Thêm giỏ hàng