Ổ cứng SSD

Ổ cứng Silicon Power M.2 2280 PCIe SSD A60 512GB

Ổ cứng Silicon Power M.2 2280 PCIe SSD A60 512GB

 • Thời gian bảo hành: 60 tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: M2 NVMe
 • Dung lượng ổ cứng: 512 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: M.2 NVMe
 • Model: SP256GBP34A60M28
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 1800 MB/s - Ghi: 600 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

940.000 đ Thêm giỏ hàng
SSD Silicon Power M.2 2280 SATA A55 512GB

SSD Silicon Power M.2 2280 SATA A55 512GB

 • Thời gian bảo hành: 36 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: M.2 SATA
 • Dung lượng ổ cứng: 512 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: M.2 SATA
 • Model: SP512GBSS3A55M28
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 560 MB/s - Ghi: 500 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

880.000 đ Thêm giỏ hàng
SSD Silicon Power M.2 2280 SATA A55 256GB

SSD Silicon Power M.2 2280 SATA A55 256GB

 • Thời gian bảo hành: 36 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: M.2 SATA
 • Dung lượng ổ cứng: 256 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: M.2 SATA
 • Model: SP256GBSS3A55M28
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 560 MB/s - Ghi: 500 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

540.000 đ Thêm giỏ hàng
SSD Silicon Power M.2 2280 SATA A55 128GB

SSD Silicon Power M.2 2280 SATA A55 128GB

 • Thời gian bảo hành: 36 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: M.2 SATA
 • Dung lượng ổ cứng: 128 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: M.2 SATA
 • Model: SP128GBSS3A55M28
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 560 MB/s - Ghi: 480 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

350.000 đ Thêm giỏ hàng
Ổ cứng Silicon Power 2.5 inch SATA SSD A56 512GB

Ổ cứng Silicon Power 2.5 inch SATA SSD A56 512GB

 • Thời gian bảo hành: 36 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: SATA III
 • Dung lượng ổ cứng: 512 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: SATA III
 • Model: SP512GBSS3A56A25
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 560 MB/s - Ghi: 500 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

870.000 đ Thêm giỏ hàng
Ổ cứng Silicon Power 2.5 inch SATA SSD A56 256GB

Ổ cứng Silicon Power 2.5 inch SATA SSD A56 256GB

 • Thời gian bảo hành: 36 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: SATA III
 • Dung lượng ổ cứng: 256 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: SATA III
 • Model: SP256GBSS3A56B25
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 560 MB/s - Ghi: 500 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

530.000 đ Thêm giỏ hàng
Ổ cứng Silicon Power 2.5 inch SATA SSD A56 128GB

Ổ cứng Silicon Power 2.5 inch SATA SSD A56 128GB

 • Thời gian bảo hành: 36 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: SATA III
 • Dung lượng ổ cứng: 128 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: SATA III
 • Model: SP128GBSS3A56B25
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 560 MB/s - Ghi: 480 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

330.000 đ Thêm giỏ hàng
Ổ cứng Silicon Power M.2 2280 PCIe SSD A60 256GB

Ổ cứng Silicon Power M.2 2280 PCIe SSD A60 256GB

 • Thời gian bảo hành: 60 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: M2 NVMe
 • Dung lượng ổ cứng: 256 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: M.2 NVMe
 • Model: SP256GBP34A60M28
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 1800 MB/s - Ghi: 600 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

630.000 đ Thêm giỏ hàng
Ổ cứng Silicon Power M.2 2280 PCIe SSD A60 128GB

Ổ cứng Silicon Power M.2 2280 PCIe SSD A60 128GB

 • Thời gian bảo hành: 60 Tháng
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Chuẩn kết nối: M2 NVMe
 • Dung lượng ổ cứng: 128 GB
 • Kiểu ổ cứng: SSD
 • Loại ổ cứng lưu trữ: M.2 NVMe
 • Model: SP128GBP34A60M28
 • Tốc độ đọc\ghi: Đọc: 1800 MB/s - Ghi: 600 MB/s
Tồn kho:

Còn hàng

460.000 đ Thêm giỏ hàng