Bộ nhớ trong RAM

RAM Laptop Silicon Power 8GB DDR4 3200MHz CL22 SODIMM

RAM Laptop Silicon Power 8GB DDR4 3200MHz CL22 SODIMM

 • Thời gian bảo hành: Trọn đời
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Tốc độ RAM: 3200 MHz
 • Dung lượng RAM: 8 GB
 • Loại RAM: RAM Laptop - DDR4
Tồn kho:

Còn hàng

500.000 đ Thêm giỏ hàng
RAM Laptop Silicon Power 16GB DDR4 3200MHz CL22 SODIMM

RAM Laptop Silicon Power 16GB DDR4 3200MHz CL22 SODIMM

 • Thời gian bảo hành: Trọn đời
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Tốc độ RAM: 3200 MHz
 • Dung lượng RAM: 16 GB
 • Loại RAM: RAM Laptop - DDR4
Tồn kho:

Còn hàng

1.010.000 đ Thêm giỏ hàng
RAM Desktop Silicon Power 16GB DDR4 3200MHz CL22 UDIMM

RAM Desktop Silicon Power 16GB DDR4 3200MHz CL22 UDIMM

 • Thời gian bảo hành: Trọn đời
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Tốc độ RAM: 3200 MHz
 • Dung lượng RAM: 16 GB
 • Loại RAM: RAM Desktop - DDR4
Tồn kho:

Còn hàng

970.000 đ Thêm giỏ hàng
RAM Desktop Silicon Power 8GB DDR4 3200MHz CL22 UDIMM

RAM Desktop Silicon Power 8GB DDR4 3200MHz CL22 UDIMM

 • Thời gian bảo hành: Trọn đời
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Tốc độ RAM: 3200 MHz
 • Dung lượng RAM: 8 GB
 • Loại RAM: RAM Desktop - DDR4
Tồn kho:

Còn hàng

500.000 đ Thêm giỏ hàng
RAM Laptop Silicon Power 8GB DDR3L 1600MHz SODIMM

RAM Laptop Silicon Power 8GB DDR3L 1600MHz SODIMM

 • Thời gian bảo hành: Trọn đời
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Tốc độ RAM: 1600 MHz
 • Dung lượng RAM: 8 GB
 • Loại RAM: RAM Laptop - DDR3L
Tồn kho:

Còn hàng

370.000 đ Thêm giỏ hàng
RAM Desktop Silicon Power 8GB DDR3L 1600MHz UDIMM

RAM Desktop Silicon Power 8GB DDR3L 1600MHz UDIMM

 • Thời gian bảo hành: Trọn đời
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Tốc độ RAM: 1600 MHz
 • Dung lượng RAM: 8 GB
 • Loại RAM: RAM Desktop - DDR3L
Tồn kho:

Còn hàng

370.000 đ Thêm giỏ hàng
RAM Desktop Silicon Power 16GB DDR4 2666MHz CL19 UDIMM

RAM Desktop Silicon Power 16GB DDR4 2666MHz CL19 UDIMM

 • Thời gian bảo hành: Trọn đời
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Tốc độ RAM: 2666 MHz
 • Dung lượng RAM: 16 GB
 • Loại RAM: RAM Desktop - DDR4
Tồn kho:

Còn hàng

980.000 đ Thêm giỏ hàng
RAM Desktop Silicon Power 8GB DDR4 2666MHz CL19 UDIMM

RAM Desktop Silicon Power 8GB DDR4 2666MHz CL19 UDIMM

 • Thời gian bảo hành: Trọn đời
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Tốc độ RAM: 2666 MHz
 • Dung lượng RAM: 8 GB
 • Loại RAM: RAM Desktop - DDR4
Tồn kho:

Còn hàng

480.000 đ Thêm giỏ hàng
RAM Desktop Silicon Power 4GB DDR4 2666MHz CL19 UDIMM

RAM Desktop Silicon Power 4GB DDR4 2666MHz CL19 UDIMM

 • Thời gian bảo hành: Trọn đời
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Tốc độ RAM: 2666 MHz
 • Dung lượng RAM: 4 GB
 • Loại RAM: RAM Desktop - DDR4
Tồn kho:

Còn hàng

290.000 đ Thêm giỏ hàng
RAM Laptop Silicon Power 16GB DDR4 2666MHz CL19 SODIMM

RAM Laptop Silicon Power 16GB DDR4 2666MHz CL19 SODIMM

 • Thời gian bảo hành: Trọn đời
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Tốc độ RAM: 2666 MHz
 • Dung lượng RAM: 16 GB
 • Loại RAM: RAM Laptop - DDR4
Tồn kho:

Còn hàng

980.000 đ Thêm giỏ hàng
RAM Laptop Silicon Power 8GB DDR4 2666MHz CL19 SODIMM

RAM Laptop Silicon Power 8GB DDR4 2666MHz CL19 SODIMM

 • Thời gian bảo hành: Trọn đời
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Tốc độ RAM: 2666 MHz
 • Dung lượng RAM: 8 GB
 • Loại RAM: RAM Laptop - DDR4
Tồn kho:

Còn hàng

480.000 đ Thêm giỏ hàng
RAM Laptop Silicon Power 4GB DDR4 2666MHz CL19 SODIMM

RAM Laptop Silicon Power 4GB DDR4 2666MHz CL19 SODIMM

 • Thời gian bảo hành: Trọn đời
 • Thương hiệu: Silicon Power
 • Tốc độ RAM: 2666 MHz
 • Dung lượng RAM: 4 GB
 • Loại RAM: RAM Laptop - DDR4
Tồn kho:

Còn hàng

290.000 đ Thêm giỏ hàng