Máy tính để bàn SingPC

SingPC M7402S0-W

SingPC M7402S0-W

 • CPU: Intel® Celeron® J4125 Processor
 • RAM: 4GB DDR4
 • SSD: 128GB
 • VGA: Intel UHD Graphics 600
 • PSU: SingPC ATX-550W
 • Phím & chuột: Bàn phím - Chuột quang SingPC
 • Hệ điều hành: Free Dos
Tồn kho:

Còn hàng

8.200.000 đ Thêm giỏ hàng
Máy tính để bàn SingPC J42.0A41701S0

Máy tính để bàn SingPC J42.0A41701S0

 • CPU: Intel® Celeron® J4125 Processor
 • RAM: 4GB DDR4
 • SSD: 128GB
 • VGA: Intel UHD Graphics 600
 • PSU: SingPC ATX-550W
 • Phím & chuột: Bàn phím - Chuột quang SingPC
 • Hệ điều hành: Free Dos
Tồn kho:

Còn hàng

4.630.000 đ Thêm giỏ hàng
Máy tính để bàn SingPC Hi51282S0-W

Máy tính để bàn SingPC Hi51282S0-W

 • CPU: Intel Core i5 - 12400 Processor
 • RAM: 8GB DDR4
 • SSD: 256GB
 • VGA: Intel UHD Graphics 730
 • PSU: SingPC ATX-550W
 • Case: SingPC 2819 - Có tay xách
 • Phím & chuột: Bàn phím - Chuột quang SingPC
 • Hệ điều hành: Windows 11 Pro (bản quyền)
Tồn kho:

Còn hàng

11.050.000 đ Thêm giỏ hàng
Máy tính để bàn SingPC Hi51282S0-W

Máy tính để bàn SingPC Hi51282S0-W

 • CPU: Intel Core i5 - 12400 Processor
 • RAM: 8GB DDR4
 • SSD: 256GB
 • VGA: Intel UHD Graphics 730
 • PSU: SingPC ATX-550W
 • Case: SingPC 2819 - Có tay xách
 • Phím & chuột: Bàn phím - Chuột quang SingPC
 • Hệ điều hành: Windows 11 Pro (bản quyền)
Tồn kho:

Còn hàng

11.100.000 đ Thêm giỏ hàng
Máy tính để bàn SingPC Hi31282S0-W

Máy tính để bàn SingPC Hi31282S0-W

 • CPU: Intel Core i3 - 12100 Processor
 • RAM: 8GB DDR4
 • SSD: 256GB
 • VGA: Intel UHD Graphics 730
 • PSU: SingPC ATX-550W
 • Case: SingPC 2819 - Có tay xách
 • Phím & chuột: Bàn phím - Chuột quang SingPC (cổng USB)
 • Hệ điều hành: Windows 11 Pro (bản quyền)
Tồn kho:

Còn hàng

9.500.000 đ Thêm giỏ hàng