Dự án: Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy tính bảng Tỉnh Ninh Bình 0

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài chính công Ninh Bình

Tên gói thầu:  Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy tính bảng

Giá trị hợp đồng: 37.274.127.000 đ

Thời gian hoàn thành: 01/07/2019 - 29/04/2020