Dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII 0

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình

Tên gói thầu:  Mua sắm máy photocopy và các trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII

Giá trị hợp đồng: 481.600.000 đ

Thời gian hoàn thành: 20/07/2020