Dự án: Mua sắm tài sản tập trung đợt 1 tỉnh Hưng Yên 0

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Sở Tài chính Hưng Yên

Tên gói thầu:  Mua sắm tài sản tập trung đợt 1 năm 2019 tỉnh Hưng Yên

Giá trị hợp đồng: 8.765.175.000 đ

Thời gian hoàn thành: 28/08/2019