Dự án: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị Tỉnh Hải Phòng 0

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng

Tên gói thầu:  Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị năm 2019

Giá trị hợp đồng: 8.491.560.000 đ

Thời gian hoàn thành: 04/11/2019