Dự án: Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy tính bảng Điện Biên 0

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Thanh Oánh

Tên gói thầu:  Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy tính bảng Điện Biên

Giá trị hợp đồng: 6.150.000.000 đ

Thời gian hoàn thành: 20/07/2019