Dự án: Thay thế máy tính cho hệ thống các siêu thị Viettel Store 0

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty TM&XNK Viettel- TTBL

Tên gói thầu:  Thay thế máy tính cho hệ thống các siêu thị Viettel Store

Giá trị hợp đồng: 4.236.400.000 đ

Thời gian hoàn thành: 12/05/2021